[ Đăng ngày: 12/12/2016 ]
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
THƯ VIỆN


THÔNG BÁO


V/v:   - Trả sách giáo trình HKI/Năm học 2016 - 2017
          - Mượn sách giáo trình HKII/Năm học 2016 - 2017

I. ĐỐI TƯỢNG
  • Tất cả sinh viên đã mượn sách giáo trình HKI/Năm học 2016 - 2017
II. TRẢ GIÁO TRÌNH HKI 2016 - 2017
  • Thời gian nhận trả sách giáo trình đến hết ngày 20/01/2017
III. MƯỢN GIÁO TRÌNH HKII 2016 - 2017
  • Thời gian cho mượn sách giáo trình từ ngày 19/12/2016  đến hết HKII Năm học 2016 – 2017
Lưu ý:
  • Trường hợp trả sách giáo trình quá thời hạn quy định tại mục II hoặc bảo quản không tốt (làm mất giáo trình, làm rách, viết vẽ trên sách,…) sẽ bị xử lý theo Quy định số 69/QĐ-ĐHSPKT-TV ngày 03/06/2013.
  • Thư viện chỉ giải quyết cho sinh viên mượn giáo trình HKII khi đã trả hết giáo trình HKI.
 
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2016
Giám đốc Thư viện
ThS. Vũ Trọng Luật (đã ký)


CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats