[ Đăng ngày: 25/02/2018 ]
THÔNG BÁO
V/v phục vụ ngoài giờ tại Thư viện HKII năm học 2017-2018

Căn cứ theo Kế hoạch số 01/KH-ĐHSPKT đã được Hiệu trưởng phê duyệt về việc phục vụ ngoài giờ tại Thư viện học kỳ II năm học 2017-2018.

Nhằm tăng cường công tác phục vụ đáp ứng theo nhu cầu học tập của sinh viên ngoài giờ lên lớp và ôn tập cuối tuần. Thư viện thông báo đến toàn thể bạn đọc lịch phục vụ ngoài giờ cụ thể như sau:


STT

Địa điểm

Thời gian

Giờ phục vụ

1

Thư viện CLC –

Tòa nhà trung tâm

Từ 05/03/2018

đến 22/06/2018

11g30’-13g00’

(Từ thứ 2 đến thứ 6)

2

Phòng đọc –Khu A

Từ 05/03/2018

đến 22/06/2018

11g30’-13g00’

(Từ thứ 2 đến thứ 6) 

3

Thư viện CLC –

Tòa nhà trung tâm

Từ 10/03/2018

đến 23/06/2018

7g30’ – 17g00’

(Các ngày thứ 7 trong tuần)


Thông báo này được phổ biến đến toàn thể bạn đọc để đảm bảo việc phục vụ theo đúng quy định.

Tp.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2018 Giám đốc Thư viện
(Đã ký)
ThS. Vũ Trọng Luật
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats