[ Đăng ngày: 22/04/2018 ]

THÔNG BÁO

V/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Căn cứ theo Thông báo số 109/TB-ĐHSPKT của Nhà trường về việc:

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2018

Thư viện thông báo đến toàn thể bạn đọc về việc tạm ngưng phục vụ như sau:

 Thời gian tạm ngưng phục vụ:         
    • Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch):

01 ngày: 25/04/2018 (Thứ tư)

    • Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/05/2018:

04 ngày liên tục:  28/04/2018 (thứ bảy) đến hết ngày 01/05/2018 ( thứ ba)

Thông báo này được phổ biến đến toàn thể bạn đọc để thực hiện và để đảm bảo việc phục vụ, mượn trả tài liệu, học tập, nghỉ ngơi theo đúng quy định.

P.GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN

(Đã ký)
BÙI THỊ LAN

CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats