[ Đăng ngày: 02/12/2018 ]

THÔNG BÁO
Về địa điểm nhận trả sách Giáo trình Học kỳ I/Năm học 2018 - 2019

Căn cứ Thông báo của Thư viện ngày 27/11/2018 về việc trả sách giáo trình Học kỳ I/Năm học 2018 – 2019 và Tiến độ sửa chữa tại Phòng mượn. Nhằm đảm bảo an toàn cho bạn đọc, Thư viện thông báo đến toàn thể bạn đọc về địa điểm nhận trả sách giáo trình, cụ thể như sau:

Từ ngày 03/12 đến ngày 07/12/2018, Thư viện nhận trả sách giáo trình tại Phòng Đọc Thư viện Khu A

           Thông báo này được phổ biến đến toàn thể bạn đọc để thực hiện và để đảm bảo việc mượn -  trả tài liệu theo đúng quy định.

Trân trọng.

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN
(Đã ký)

               Th.S VŨ TRỌNG LUẬT

CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats