[ Đăng ngày: 29/04/2016 ]

Căn cứ theo Thông báo số 65/TB-ĐHSPKT của Nhà trường về việc:

Nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

Thư viện thông báo đến toàn thể bạn đọc về việc tạm ngưng phục vụ như sau:

Thời gian tạm ngưng phục vụ:         

Từ ngày 30/4/2016 đến hết ngày 3/5/2016

Thông báo này được phổ biến đến toàn thể bạn đọc để thực hiện và để đảm bảo việc phục vụ, mượn trả tài liệu theo đúng quy định.

CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats