[ Đăng ngày: 10/12/2015 ]
THÔNG BÁO
V/v: - Trả sách giáo trình HKI/Năm học 2015 - 2016
- Mượn sách giáo trình HKII/Năm học 2015 - 2016

I. ĐỐI TƯỢNG:
- Tất cả sinh viên đã mượn sách giáo trình HKI/Năm học 2015 - 2016

II. TRẢ GIÁO TRÌNH HKI/Năm học 2015 - 2016:
- Thời gian nhận trả sách giáo trình đến hết ngày 22/01/2016

III. MƯỢN GIÁO TRÌNH HKII/Năm học 2015 - 2016:
- Thời gian cho mượn sách giáo trình từ ngày 21/12/2015 đến hết HKII/Năm học 2015 - 2016

Lưu ý:
  • Trường hợp trả sách giáo trình quá thời hạn quy định trên hoặc bảo quản không tốt (làm mất giáo trình, làm rách, viết vẽ trên sách,...) sẽ bị xử lý theo Quy định số 69/QĐ-ĐHSPKT-TV ngày 03/06/2013.
  • Thư viện chỉ giải quyết cho sinh viên mượn giáo trình HKII khi đã trả hết giáo trình HKI.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2015
Giám đốc Thư viện


ThS. VŨ TRỌNG LUẬT (đã ký)
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats