[ Đăng ngày: 06/05/2019 ]

THÔNG BÁO

V/v:   - Tr sách giáo trình HKII/Năm hc 2018 - 2019

                         - Mượn sách giáo trình HKIII (HK Hè)/Năm hc 2018 – 2019

-  Mượn sách giáo trình HKI/ Năm hc 2019 - 2020

I. ĐI TƯỢNG

-         Tt c sinh viên đã mượn sách giáo trình HKII/Năm hc 2018 - 2019

II. TR GIÁO TRÌNH HKII/Năm hc 2018 - 2019

-         Thi gian nhn tr sách giáo trình đến hết ngày 05/07/2019

III. MƯỢN GIÁO TRÌNH HKIII/Năm hc 2018 – 2019 và MƯỢN GIÁO TRÌNH HKI/ Năm hc 2019 - 2020

-         Thi gian cho mượn sách giáo trình t ngày 17/06/2019  đến hết HKI/Năm hc 2019 – 2020

Lưu ý:

  • Trường hợp trả sách giáo trình quá thời hạn quy định tại mục II hoặc bảo quản không tốt (làm mất giáo trình, làm rách, viết vẽ trên sách,…) sẽ bị xử lý theo Quy định số 69/QĐ-ĐHSPKT-TV ngày 03/06/2013.
  • Thư viện chỉ giải quyết cho sinh viên mượn giáo trình HKIII (HK Hè)/Năm học 2018-2019 và HKI/Năm học 2019 – 2020 khi đã trả hết giáo trình HKII.

TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2019

Giám đc Thư vin
(Đã ký)

ThS. VŨ TRNG LUT

CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats