[ Đăng ngày: 17/10/2018 ]
THÔNG BÁO
V/v Mượn và trả sách trong thời gian sửa chữa Phòng mượn sách khu A 

Căn cứ theo Thông báo số 452/TB-ĐHSPKT của Nhà trường về việc Khởi công công trình cải tạo Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Dự kiến sau ngày 09/11/2018 Thư viện sẽ đóng cửa Phòng mượn để tiến hành sửa chữa. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho bạn đọc, Thư viện thông báo đến toàn thể bạn đọc về việc phục vụ tài liệu từ nay đến ngày 09/11/2018 như sau:

Việc mượn/trả sách được thực hiện bình thường trong thời gian từ nay đến ngày 09/11/2018, các thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo đến bạn đọc sớm nhất theo tiến độ thi công của nhà thầu.

Bạn đọc kiểm tra giáo trình đã mượn, cần thêm tài liệu thì đến Phòng mượn để làm thủ tục mượn sách trước ngày 09/11/2018.

Đối với sách tham khảo, bạn đọc kiểm tra thông tin về thời hạn trả sách để thực hiện việc trả sách theo đúng thời gian quy định.

Thông báo này được phổ biến đến toàn thể bạn đọc để thực hiện và để đảm bảo việc phục vụ, mượn trả tài liệu theo thời gian thông báo.

Ngày 17 tháng 10 năm 2018
GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN
(Đã ký)
ThS. VŨ TRỌNG LUẬT
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats