[ Đăng ngày: 29/08/2018 ]

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng phục vụ nhân dịp Lễ Quốc Khánh 2/9

Căn cứ theo Thông báo số 227/TB-ĐHSPKT của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh ngày 23/08/2018 về việc Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2018.

Thư viện thông báo đến toàn thể bạn đọc về việc tạm ngưng phục vụ tại Thư viện Khu A và Thư viện Chất lượng cao như sau:

Thời gian tạm ngưng phục vụ:    

Từ ngày 01/09/2018 (thứ bảy) đến hết ngày 03/09/2018 (thứ hai)

Thư viện sẽ phục vụ lại vào thứ 3 ngày 04/09/2018.

Thông báo này được phổ biến đến toàn thể bạn đọc để thực hiện và để đảm bảo việc mượn/trả tài liệu, học tập, nghỉ ngơi theo đúng quy định.

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30  tháng 08 năm 2018

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN
        (Đã ký)
              Th.S VŨ TRỌNG LUẬT


CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats