[ Đăng ngày: 04/10/2018 ]
THÔNG BÁO
V/v tạm ngưng phục vụ để thi công cải tạo Thư viện

Căn cứ theo Thông báo số 452/TB-ĐHSPKT của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh ngày 02/10/2018 về việc cải tạo Thư viện Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM.

Thư viện thông báo đến toàn thể bạn đọc về việc tạm ngưng phục vụ như sau:

Địa điểm: Phòng Đọc – Thư viện khu A

Thời gian : Từ ngày 08/10/2018  đến ngày 26/10/2018

Phòng đọc thư viện Khu A sẽ phục vụ lại vào thứ 2 ngày 29/10/2018.

Trong thời gian phòng đọc tạm ngưng phục vụ để thi công sửa chữa, sinh viên có thể sử dụng khu tự học tại tầng hầm (đã được kê bổ sung nhiều bàn ghế) và các phòng học nhóm tại tầng hầm (đăng ký sử dụng phòng học nhóm tại Thư viện Chất lượng cao)

Thông báo này được phổ biến đến toàn thể bạn đọc để thực hiện và để đảm bảo việc học tập và nghỉ ngơi đúng quy định.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 10  năm 2018
GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN
(Đã ký)
ThS. VŨ TRỌNG LUẬT
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats