[ Đăng ngày: 30/01/2015 ]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
THƯ VIỆN 

THÔNG BÁO

V/v:             - Trả sách giáo trình HKI/Năm học 2014 - 2015
- Mượn sách giáo trình HKII/Năm học 2014 - 2015

I. ĐỐI TƯỢNG:

-         Tất cả sinh viên đã mượn sách giáo trình HKI/Năm học 2014 - 2015

II. TRẢ GIÁO TRÌNH HKI Năm học 2014 - 2015

    -         Thời gian nhận trả giáo trình đến hết ngày 23/01/2014

  III. MƯỢN GIÁO TRÌNH HKII Năm học 2014 - 2015

  • Thời gian cho mượn sách giáo trình từ ngày 22/12/2014  đến hết HKII/Năm học 2014 - 2015
  LƯU Ý:
  • Trường hợp trả sách giáo trình quá thời hạn quy định trên hoặc bảo quản không tốt (làm mất giáo trình, làm rách, viết vẽ trên sách,…) sẽ bị xử lý theo Quy định số 69/QĐ-ĐHSPKT-TV ngày 03/06/2013.
  • Thư viện chỉ giải quyết cho sinh viên mượn giáo trình HKII khi đã trả hết giáo trình HKI.
  CÁC TIN KHÁC
  Tìm sách:
  Đăng nhập
     Đăng nhập bằng email
     Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
            Đăng ký mới

  Liên kết website :
  webpage stats