[ Đăng ngày: 17/07/2019 ]

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng phục vụ

Căn cứ vào Thông báo số 32/TB-CĐ ngày 10/06/2019 của Công Đoàn trường về việc tổ chức nghỉ hè cho Cán bộ viên chức trường năm 2019;

Căn cứ vào Tờ trình ngày 11/07/2019 của Thư viện đã được Phòng Tổ chức Hành Chính và Ban Giám hiệu phê duyệt về việc tổ chức nghỉ hè cho đơn vị;

Thư viện thông báo đến toàn thể quý Bạn đọc về việc tạm ngưng phục vụ như sau:

Thời gian tạm ngưng phục vụ:

Từ ngày 22/07/2019 đến hết ngày 24/07/2019

Thông báo này được phổ biến đến toàn thể bạn đọc để đảm bảo việc học tập, nghỉ ngơi theo đúng qui định.

Trân trọng!

       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16  tháng 07 năm 2019

  GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN
(Đã ký)
ThS. VŨ TRỌNG LUẬT
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats