[ Đăng ngày: 02/01/2018 ]
Căn cứ theo tờ trình số 99/TTr-ĐHSPKT đã được Hiệu trưởng phê duyệt về việc Tham dự hội nghị hợp tác và tham quan trao đổi kiến thức thư viện tại Thư viện trường đại học Tôn Đức Thắng; Thư viện thông báo đến toàn thể bạn đọc về việc tạm ngưng phục vụ như sau:

Thời gian tạm ngưng phục vụ:

Từ 11g30’ đến 21g00’ thứ năm, ngày 04/01/2018
 
Thư viện sẽ phục vụ lại bình thường vào thứ sáu ngày 05/01/2018
Thông báo này được phổ biến đến toàn thể bạn đọc để thực hiện và để đảm bảo việc mượn - trả tài liệu, học tập, nghỉ ngơi theo đúng quy định.

Thư viện trân trọng thông báo!

Tp.HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2018
Giám đốc Thư viện
(Đã ký)
ThS. Vũ Trọng Luật


CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats