[ Đăng ngày: 28/02/2018 ]
THÔNG BÁO
V.v Lựa chọn sách và sử dụng giải pháp Thư viện số 4.0

Kính gửi: Quý Thầy, Cô,

      Nhằm cung cấp tài liệu (Sách điện tử bản quyền quốc tế) phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập của Quý khoa/Bộ môn theo CTĐT & Xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao trong HKII/năm học 2017-2018 & Các chương trình chuẩn bị đánh giá AUN-QA. Thư viện đề nghị Quý Thầy/ Cô sử dụng giải pháp Thư viện số 4.0; đồng thời, lựa chọn thêm các đầu sách điện tử từ danh mục được giới thiệu trong file đính kèm để xây dựng kho sách điện tử (bản quyền quốc tế) ngày càng phong phú và phục vụ hiệu quả các chương trình đào tạo của nhà trường

1. Địa chỉ truy cập Thư viện số 4.0http://ute.edugix.com/login

Lưu ý: Quý thầy, cô dùng email do nhà trường cấp để đăng ký sử dụng

2. Danh mục sách điện tử đề nghị lựa chọn:
Các yêu cầu mua sách điện tử, Quý Thầy, Cô vui lòng gửi về Thư viện qua email luatvt@hcmute.edu.vn
Trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô!
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats