Tài liệu được mượn nhiều nhất trong tuần
[Đăng ngày: 29/11/2016]

Thông báo về việc triển khai sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến:
  • Cơ sở dữ liệu sách điện tử Eewoww
  • Cơ sở dữ liệu sách điện tử IG Publishing – Kỹ thuật
  • Cơ sở dữ liệu sách điện tử IG Publishing – Khoa học

CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 23/08/2016]
       Nhằm tạo thuận lợi cho các bạn sinh viên trong việc mượn tài liệu tham khảo, Thư viện tổ chức trắc nghiệm trực tuyến tại trang với những thông tin như sau:
CÁC TIN KHÁC
Giới thiệu giáo trình
[Đăng ngày: 20/11/2016]
“Tháng trao đổi và tặng sách Lần IV - Năm 2016” được tổ chức tại Phòng Đọc Cộng đồng và sảnh hành lang Thư viện từ ngày 21/11/2016 đến ngày 16/12/2016.
CÁC TIN KHÁC
 ĐỌC EBOOKS CỦA NXB TỔNG HỢP TP. HCM 
[Đăng ngày: 18/09/2015]
Bài viết đăng trên VnExpress.net; truy cập ngày 18/09/2015; http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/9-thu-vien-hien-dai-va-long-lay-tren-the-gioi-3255669.html
CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website :
webpage stats